Eğitim

Eğitim

Eğiticilerin eğitimi

eğiticilerin eğitimi

Hayat boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları ortamlarda  rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundalar. İş gücü piyasasının değişen koşulları mesleki eğitimin yanı sıra mesleki gelişim kavramını da öne çıkarmaktadır. Türkiye’de çalışan nüfusun eğitim seviyesi AB’nin 28 Üye Ülkesine veya diğer aday ülkelere …

Eğitim

Mesleki Eğitimin Amacı Nedir ?

mesleki-eğitimin-amacı-nedir

Mesleki eğitimin amacı mesleki yenilenme ve mesleki gelişimdir. Mesleki gelişimin iki aracı bulunur. Biri okul, kurs, seminer vb. eğitimler aracılığıyla bilginin başkası tarafından aktarıldığı süreçler, ikincisi ise kişinin kendi kendine yürüteceği öğrenme süreçleridir. Birinci süreçler günümüzde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet sağlanması şeklinde oldukça yaygın olarak sürdürülmektedir. Mesleki eğitim ve gelişim süreçlerine …

Eğitim

Eğitimin Amacı Nedir ?

eğitimin-amacı-nedir

İş gücünün mesleki yeterliliklerini yenileme ve geliştirmesinin yolu mesleki eğitim süreçlerine tabi olmasıdır. Her yaşta ve her düzeydeki eğitimin amacını en kısa şekilde belirtmek gerekirse bunu üretim olarak belirleyebiliriz. Yani eğitim üretim içindir. Buna göre eğitimin konusunu, durumunu ve kimlere verileceğini üretimin kendisi belirler. İnsanlık tarihinin ilk çağlarından bu güne eğitimden beklenen şey; istendik davranışlar …

Eğitim Girişimcilik

Kri̇zde yönetim ve eğitim yaklaşımı

kriz-yönetimi

Krizler, insan kaynakları yönetimi açısından iş gücü gelişiminin hızlandırılması için bir fırsat olabilir. Çalışanların, iş kaybı kaygılarının azaltılması onların firmaya bağlılığını pekiştirirken, kurum kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sağlayabilir. Çalışanlar iş temposunun azaldığı yavaşlama dönemlerde mesleki gelişimlerine daha iyi odaklanabilirler. Üstelik bu ihtiyacın firmaları tarafından desteklenmesi yine firma bağlılığı ve kurum kültürünü destekler. İş yoğunluğunun …

Eğitim

Krizde Eğitim, Eğitimde Kriz Nasıl Yönetilir?

krizde eğitim eğitimde kriz

Uzun yıllardır gerek eğitim sisteminin içinde gerek çeşitli kurumlarda ve firmalarda yürüttüğüm iş gücü eğitimi ve üretim planlama çalışmaları içinde bu günkü gibi kriz dönemlerine ilişkin söyleyecek bazı sözler biriktirmişim. Kimi tecrübelere dayanarak ifade etmeye çalıştığım tespitleri okumak için biraz zaman, katkı ve yorumlarınız için ise biraz emek harcamanızı umuyorum. Önce elime nereden geçtiğini şimdi …