Eğitim

 • Eğitim

  KRİZ VE MESLEKİ EĞİTİM

  COVİD19’un krizi tüm boyutlarıyla hissettirmesi, eğtim süreçlerininde nasıl ele alınması gerektiğini bir kez daha güncel bir konu haline getirdi. Özellikle mesleki eğitim önemiyle öne çıkarken yenilenen toplumsal ilişkiler içinde nasıl güçlendirileceğine dair arayışlarda artmış bulunuyor. * * * İş gücünün mesleki yeterliliklerini yenileme ve geliştirmesinin aracı mesleki eğitim süreçlerine tabi olmasıdır. Her yaşta ve her …

 • Eğitim

  Mesleki teknik eğitimin yeri nedir?

  Ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa en büyük dört imalat sanayine sahipler. Özellikle tekstil ve makine sanayinde Türkiye’nin en büyük iki ihracatçı sektörü olarak öne çıkmaktadır. Bu sektörlerin tecrübe ve avantajları iklimleri kaybedilmeden yenilerinin eklenmesi ise çok önemlidir. Devlet Planlama Teşkilatı makine imalat sektörünü Türkiye’nin stratejik sektörü olarak seçmiş, tekstil sektörünün …

 • Eğitim

  Kambriyen Patlama 2.0

  Dünya’da değişimin farkında mısınız? Bir başka değişle, Dünya nereye doğru değişiyor. Milenyum yani 21. Yüzyılla birlikte hayatımızdaki değişimleri düşünün. Öyle çok şey biz yaşarken değişti ki, hani bir söz var ya ‘Ne olduysa biz yaşarken oldu’ tam da öyle oluyor. İnsanlık tarihi açısından aslında tam da öyle bir dönemin içindeyiz. Günümüzden tarihe baktığımızda kimi dönüm …

 • Eğitim

  Eğiticilerin eğitimi

  Hayat boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları ortamlarda  rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundalar. İş gücü piyasasının değişen koşulları mesleki eğitimin yanı sıra mesleki gelişim kavramını da öne çıkarmaktadır. Türkiye’de çalışan nüfusun eğitim seviyesi AB’nin 28 Üye Ülkesine veya diğer aday ülkelere …

 • Eğitim

  Mesleki Eğitimin Amacı Nedir ?

  Mesleki eğitimin amacı mesleki yenilenme ve mesleki gelişimdir. Mesleki gelişimin iki aracı bulunur. Biri okul, kurs, seminer vb. eğitimler aracılığıyla bilginin başkası tarafından aktarıldığı süreçler, ikincisi ise kişinin kendi kendine yürüteceği öğrenme süreçleridir. Birinci süreçler günümüzde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet sağlanması şeklinde oldukça yaygın olarak sürdürülmektedir. Mesleki eğitim ve gelişim süreçlerine …

 • Eğitim

  Eğitimin Amacı Nedir ?

  İş gücünün mesleki yeterliliklerini yenileme ve geliştirmesinin yolu mesleki eğitim süreçlerine tabi olmasıdır. Her yaşta ve her düzeydeki eğitimin amacını en kısa şekilde belirtmek gerekirse bunu üretim olarak belirleyebiliriz. Yani eğitim üretim içindir. Buna göre eğitimin konusunu, durumunu ve kimlere verileceğini üretimin kendisi belirler. İnsanlık tarihinin ilk çağlarından bu güne eğitimden beklenen şey; istendik davranışlar …

 • Eğitim Girişimcilik

  Krizde yönetim ve eğitim yaklaşımı

  Krizler, insan kaynakları yönetimi açısından iş gücü gelişiminin hızlandırılması için bir fırsat olabilir. Çalışanların, iş kaybı kaygılarının azaltılması onların firmaya bağlılığını pekiştirirken, kurum kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sağlayabilir. Çalışanlar iş temposunun azaldığı yavaşlama dönemlerde mesleki gelişimlerine daha iyi odaklanabilirler. Üstelik bu ihtiyacın firmaları tarafından desteklenmesi yine firma bağlılığı ve kurum kültürünü destekler. İş yoğunluğunun …

 • Eğitim

  İşletmelerde Krizde Eğitim, Eğitimde Kriz Nasıl Yönetilir?

  Uzun yıllardır gerek eğitim sisteminin içinde gerek çeşitli kurumlarda ve firmalarda yürüttüğüm iş gücü eğitimi ve üretim planlama çalışmaları içinde bu günkü gibi kriz dönemlerine ilişkin söyleyecek bazı sözler biriktirmişim. Kimi tecrübelere dayanarak ifade etmeye çalıştığım tespitleri okumak için biraz zaman, katkı ve yorumlarınız için ise biraz emek harcamanızı umuyorum. Önce elime nereden geçtiğini şimdi …