Krizler, insan kaynakları yönetimi açısından iş gücü gelişiminin hızlandırılması için bir fırsat olabilir.

Çalışanların, iş kaybı kaygılarının azaltılması onların firmaya bağlılığını pekiştirirken, kurum kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sağlayabilir.

Çalışanlar iş temposunun azaldığı yavaşlama dönemlerde mesleki gelişimlerine daha iyi odaklanabilirler. Üstelik bu ihtiyacın firmaları tarafından desteklenmesi yine firma bağlılığı ve kurum kültürünü destekler.

İş yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde iş gücünün eğitimlere alınmasının maliyeti daha yüksektir. Üstelik çalışanlar yoğun iş günü içinde veya sonrasında aldıkları eğitimlerde yeterli verimliliği gösteremeyeceklerdir.