Mesleki eğitimin amacı mesleki yenilenme ve mesleki gelişimdir. Mesleki gelişimin iki aracı bulunur. Biri okul, kurs, seminer vb. eğitimler aracılığıyla bilginin başkası tarafından aktarıldığı süreçler, ikincisi ise kişinin kendi kendine yürüteceği öğrenme süreçleridir.

Birinci süreçler günümüzde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet sağlanması şeklinde oldukça yaygın olarak sürdürülmektedir. Mesleki eğitim ve gelişim süreçlerine ilginin son yıllarda artması dünün ertelenen ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır.  

Mesleki gelişimi sağlamanın ikinci aracı ise birincisine oranla daha zor gerçekleştirilen bir süreçtir. Çünkü mesleki gelişimi kişisel olarak sağlamaya çalışmak, öncelikle öğrenmeyi öğrenme denilen bireysel davranış ve disiplinlerle yürütülebilir. Üstelik bu konuda toplu öğrenmeden çok daha önemli olan öğretim materyallerinin yeterli ve ulaşılabilir olmasını gerektirir. Mesleki teknik kitapların sınırlı sayıda bulunması ve yaygınlaştırılmasındaki güçlükler bireysel öğrenme süreçlerinin önündeki zorluklar arasında sayılabilir. Elektronik öğrenme süreçlerinin yeterince yaygınlaşmamış olması ve teknoloji okur yazarlığındaki sınırlılıklar henüz bu alandan gerekli verimin alınmasını da engellemektedir.

Mesleki gelişim amacıyla yapılacak bireysel veya kurumsal girişimler şimdi daha da önem kazanmaktadır.