İş gücünün mesleki yeterliliklerini yenileme ve geliştirmesinin yolu mesleki eğitim süreçlerine tabi olmasıdır. Her yaşta ve her düzeydeki eğitimin amacını en kısa şekilde belirtmek gerekirse bunu üretim olarak belirleyebiliriz. Yani eğitim üretim içindir. Buna göre eğitimin konusunu, durumunu ve kimlere verileceğini üretimin kendisi belirler.

İnsanlık tarihinin ilk çağlarından bu güne eğitimden beklenen şey; istendik davranışlar yoluyla üretime hizmet etmesi olmuştur. Üretim vurgusunu burada en geniş anlamışla kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü; kastedilen sadece nesneler üzerinde uygulanan değiştirici etkinlik değildir. Bundan çok daha geniş anlamıyla üretim; zihinsel faaliyetlerle gerçekleştirilen yaratım ve tasarım etkinliklerini de içermelidir. Bu kapsamda üretim nesnel ve düşünsel üretimden oluşan iki kısımlı bir bütün olarak düşünülmelidir.