2019-05-08_15-04-15

Ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa en büyük dört imalat sanayine sahipler. Özellikle tekstil ve makine sanayinde Türkiye’nin en büyük iki ihracatçı sektörü olarak öne çıkmaktadır. Bu sektörlerin tecrübe ve avantajları iklimleri kaybedilmeden yenilerinin eklenmesi ise çok önemlidir.

Devlet Planlama Teşkilatı makine imalat sektörünü Türkiye’nin stratejik sektörü olarak seçmiş, tekstil sektörünün ise istihdam olanakları, ihracat ve yaygınlığına dikkat çekilerek ülkenin temel sanayi olduğuna işaret edilmiştir. Türkiye’nin ihracatındaki lider sektörler neredeyse sırayla ay ay makine ve tekstil olmaya devam ediyor.

Türkiye ihracata yönelik geliştirdiği pazar olanaklarını, rekabetçi üretim, mesleki beceri ve planlama kabiliyetlerini iyileştirerek canlı tutacaktır. Üreticilerin rekabet edebilirlik kapasiteleri, iş gücü vasfı, üretim planlama ve üretim yönetim süreçleri iyi yönetilerek sağlanabilir. Mesleki teknik eğitim kurumları, gerek örgün eğitim gerekse, kurslar aracılığıyla öğrenci ve kursiyerleri mesleğe hazırlayan merkezler olarak verimli hale getirilmelidir. Ayrıca sektörel işbirlikleri ile mevcut işçilere yönelik mesleki gelişim amaçlı destek hizmetlerini sunacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Sanayisini geliştirmek zorunda olan Türkiye, mesleki teknik eğitim almış personel ihtiyacının yoğun bir şekilde hissedildiği bir ülkedir. Bunun karşılık, iş görenlerin nitelikli mesleki eğitim becerilerini tamamlamaları için nitelik ve nicelik açısından alt yapı eksikliği bulunduğu bilinen bir gerçek.

Günümüzde istihdamın ihtiyaçları eğitimin içerik ve niteliğini değiştirmiştir. Gelişen teknolojinin yanı sıra rekabet ve yenilikçi yaklaşımların belirleyici etken haline geldiği günümüzde rekabetçi bilgi ve teknoloji üreten insan tipi önem kazanmaktadır. En güçlü ve teknolojik sistemler bile insan emeğine (şimdilik) bağımlıdır. Bu nedenle, sistemlerin etkililiği öncelikle insan gücünün niteliğine bağlıdır.

Üzerinde durduğumuz bu tespitten yola çıkarak, mesleki teknik eğitim programlarının insan kaynaklarını doğru yönetme, yönlendirme ve eğitmekten geçtiğini düşünerek planlarımızı işçi ve yönetici kadrolarındaki insan kaynaklarının geliştirilmesine odaklamalıyız.