Archive for Mayıs 8th, 2019

  • Eğitim

    Mesleki teknik eğitimin yeri nedir?

    Ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa en büyük dört imalat sanayine sahipler. Özellikle tekstil ve makine sanayinde Türkiye’nin en büyük iki ihracatçı sektörü olarak öne çıkmaktadır. Bu sektörlerin tecrübe ve avantajları iklimleri kaybedilmeden yenilerinin eklenmesi ise çok önemlidir. Devlet Planlama Teşkilatı makine imalat sektörünü Türkiye’nin stratejik sektörü olarak seçmiş, tekstil sektörünün …

  • Eğitim

    Kambriyen Patlama 2.0

    Dünya’da değişimin farkında mısınız? Bir başka değişle, Dünya nereye doğru değişiyor. Milenyum yani 21. Yüzyılla birlikte hayatımızdaki değişimleri düşünün. Öyle çok şey biz yaşarken değişti ki, hani bir söz var ya ‘Ne olduysa biz yaşarken oldu’ tam da öyle oluyor. İnsanlık tarihi açısından aslında tam da öyle bir dönemin içindeyiz. Günümüzden tarihe baktığımızda kimi dönüm …