Archive for Haziran 1st, 2017

 • Eğitim

  Eğiticilerin eğitimi

  Hayat boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları ortamlarda  rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundalar. İş gücü piyasasının değişen koşulları mesleki eğitimin yanı sıra mesleki gelişim kavramını da öne çıkarmaktadır. Türkiye’de çalışan nüfusun eğitim seviyesi AB’nin 28 Üye Ülkesine veya diğer aday ülkelere …

 • Eğitim

  Mesleki Eğitimin Amacı Nedir ?

  Mesleki eğitimin amacı mesleki yenilenme ve mesleki gelişimdir. Mesleki gelişimin iki aracı bulunur. Biri okul, kurs, seminer vb. eğitimler aracılığıyla bilginin başkası tarafından aktarıldığı süreçler, ikincisi ise kişinin kendi kendine yürüteceği öğrenme süreçleridir. Birinci süreçler günümüzde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet sağlanması şeklinde oldukça yaygın olarak sürdürülmektedir. Mesleki eğitim ve gelişim süreçlerine …

 • Girişimcilik

  Fırsat Maliyeti Nedir ? (2)

  Ekonomik yavaşlamanın bütün boyutlarıyla yaşama sirayet etmeye başladığı günleri geçirir ve yeni günlere hazırlık yaparken, gündemde yavaşlamaya odaklanıyor. Her boyutuyla gündemi kaplayan bu durum, güne ve yarına ilişkin çıkış ve çözüm arayışlarının artmasına da neden oluyor. Kriz dönemleri buluş ve oluş dönemleridir, tabi gerekli hamleleri yapmak kaydıyla. Peki, bu gerekli hamleler nelerden oluşur. Zaten işler …

 • Eğitim

  Eğitimin Amacı Nedir ?

  İş gücünün mesleki yeterliliklerini yenileme ve geliştirmesinin yolu mesleki eğitim süreçlerine tabi olmasıdır. Her yaşta ve her düzeydeki eğitimin amacını en kısa şekilde belirtmek gerekirse bunu üretim olarak belirleyebiliriz. Yani eğitim üretim içindir. Buna göre eğitimin konusunu, durumunu ve kimlere verileceğini üretimin kendisi belirler. İnsanlık tarihinin ilk çağlarından bu güne eğitimden beklenen şey; istendik davranışlar …

 • Eğitim Girişimcilik

  Krizde yönetim ve eğitim yaklaşımı

  Krizler, insan kaynakları yönetimi açısından iş gücü gelişiminin hızlandırılması için bir fırsat olabilir. Çalışanların, iş kaybı kaygılarının azaltılması onların firmaya bağlılığını pekiştirirken, kurum kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sağlayabilir. Çalışanlar iş temposunun azaldığı yavaşlama dönemlerde mesleki gelişimlerine daha iyi odaklanabilirler. Üstelik bu ihtiyacın firmaları tarafından desteklenmesi yine firma bağlılığı ve kurum kültürünü destekler. İş yoğunluğunun …

 • Girişimcilik

  Hedeflerle Yönetim Nedir?

  İnsan kaynakları yönetimi, işin yönetimidir. Teknoloji ve yatırım ne kadar üst düzeyde olursa olsun, sonuç her düzeydeki iş gücünün planlanması ve yönetilmesiyle elde edilir. Bu noktada da, iş gücünün (yöneticilerden – işçiye ücretli çalışanların hepsini kastediyorum) yönetiminde farkında olunması gereken çok önemli bir konu var. O da, HEDEFLER dir. Sadece firmaların hedefleri olmaz, evet çalışanların …

 • Girişimcilik

  Fırsat Maliyeti Nedir?

  Daha önceki yazımızda, insan kaynakları yönetimi açısından krizler ve kurum içi eğitim çalışmalarındaki kimi tutumlara değinmiştik. İnanışın aksine, krizler, insan kaynaklarını güçlendirmek için çok iyi bir fırsattır. Normal zamanlarda eğitimin maliyeti daha yüksektir. Bu yüksek maliyet, eğitime aldığınız kişileri üretimden kopardığınız için oluşan fırsat maliyetinden kaynaklanır. Hâlbuki kriz sırasında üretimden aldığınız kişinin fırsat maliyeti düşüktür. …

 • Eğitim

  İşletmelerde Krizde Eğitim, Eğitimde Kriz Nasıl Yönetilir?

  Uzun yıllardır gerek eğitim sisteminin içinde gerek çeşitli kurumlarda ve firmalarda yürüttüğüm iş gücü eğitimi ve üretim planlama çalışmaları içinde bu günkü gibi kriz dönemlerine ilişkin söyleyecek bazı sözler biriktirmişim. Kimi tecrübelere dayanarak ifade etmeye çalıştığım tespitleri okumak için biraz zaman, katkı ve yorumlarınız için ise biraz emek harcamanızı umuyorum. Önce elime nereden geçtiğini şimdi …

 • Girişimcilik

  Girişimci Neleri Bilmek Zorundadır?

  Geleni Görmek Yakın veya uzak gelecekte işiniz ne tür değişimlere uğrayabilir. Sizi etkileyecek ne tür değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bunları takip etmek ayakla kalabilmenin koşuludur. Neleri bilmeli ve takip etmelisiniz; Sektörünüzde yaşanan değişimler, malzeme ve teknolojik yenilikler nelerdir? Değişen mevzuat sizi ne şekilde etkileyecektir? Piyasaya yeni giren rakipleriniz var mıdır? Mevcut rakipleriniz ne tür yenilikler yapmaktadırlar? Müşteri …

 • Girişimcilik

  Pazar araştırması sırasında hangi sorular sorulmalıdır?

  Pazar araştırması sırasında hangi sorular sorulmalıdır? Pazardaki eğilimler nelerdir? Sektörün mevcut durumu, karlılığı nedir? Sektörün potansiyeli nedir? Hedef pazarınız kimlerden oluşur? Müşteriler kimlerdir? Potansiyel müşterilere nasıl ulaşabilirsiniz? Rakiplerin pozisyonları nedir? Etkili bir Pazar araştırması girişimcilere neler sağlar? Girişim için harcama yapmadan önce; iş fikirlerinin uygulanabilir olup olmadığını gösterir, Doğru müşterilerin belirlenmesini sağlar, Müşterilerin ihtiyaç, talep …