Geleni Görmek
Yakın veya uzak gelecekte işiniz ne tür değişimlere uğrayabilir. Sizi etkileyecek ne tür değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bunları takip etmek ayakla kalabilmenin koşuludur. Neleri bilmeli ve takip etmelisiniz;

  • Sektörünüzde yaşanan değişimler, malzeme ve teknolojik yenilikler nelerdir?
  • Değişen mevzuat sizi ne şekilde etkileyecektir?
  • Piyasaya yeni giren rakipleriniz var mıdır?
  • Mevcut rakipleriniz ne tür yenilikler yapmaktadırlar?
  • Müşteri beklentileri hangi yönde değişmektedir?
  • Yeni trendler nelerdir?
  • Çalışanlarınız arasındaki uyum ve gerilimler hangi yönde seyretmektedir?

Yönünü Bilmek.
Firmanızı neden kurduğunuzu ve amacınızı keşfedin. Bu yönünüzdür. Doğru amaçlar, sizin yüksek motivasyonla işinizi sürdürmenizi destekleyecektir. Motivasyonlarını uzun süre devam ettirebilen insanlar başarılı olurlar.