Girişimcilik

 • Eğitim Girişimcilik

  Krizde yönetim ve eğitim yaklaşımı

  Krizler, insan kaynakları yönetimi açısından iş gücü gelişiminin hızlandırılması için bir fırsat olabilir. Çalışanların, iş kaybı kaygılarının azaltılması onların firmaya bağlılığını pekiştirirken, kurum kültürünün gelişmesine önemli bir katkı sağlayabilir. Çalışanlar iş temposunun azaldığı yavaşlama dönemlerde mesleki gelişimlerine daha iyi odaklanabilirler. Üstelik bu ihtiyacın firmaları tarafından desteklenmesi yine firma bağlılığı ve kurum kültürünü destekler. İş yoğunluğunun …

 • Girişimcilik

  Hedeflerle Yönetim Nedir?

  İnsan kaynakları yönetimi, işin yönetimidir. Teknoloji ve yatırım ne kadar üst düzeyde olursa olsun, sonuç her düzeydeki iş gücünün planlanması ve yönetilmesiyle elde edilir. Bu noktada da, iş gücünün (yöneticilerden – işçiye ücretli çalışanların hepsini kastediyorum) yönetiminde farkında olunması gereken çok önemli bir konu var. O da, HEDEFLER dir. Sadece firmaların hedefleri olmaz, evet çalışanların …

 • Girişimcilik

  Fırsat Maliyeti Nedir?

  Daha önceki yazımızda, insan kaynakları yönetimi açısından krizler ve kurum içi eğitim çalışmalarındaki kimi tutumlara değinmiştik. İnanışın aksine, krizler, insan kaynaklarını güçlendirmek için çok iyi bir fırsattır. Normal zamanlarda eğitimin maliyeti daha yüksektir. Bu yüksek maliyet, eğitime aldığınız kişileri üretimden kopardığınız için oluşan fırsat maliyetinden kaynaklanır. Hâlbuki kriz sırasında üretimden aldığınız kişinin fırsat maliyeti düşüktür. …

 • Girişimcilik

  Girişimci Neleri Bilmek Zorundadır?

  Geleni Görmek Yakın veya uzak gelecekte işiniz ne tür değişimlere uğrayabilir. Sizi etkileyecek ne tür değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bunları takip etmek ayakla kalabilmenin koşuludur. Neleri bilmeli ve takip etmelisiniz; Sektörünüzde yaşanan değişimler, malzeme ve teknolojik yenilikler nelerdir? Değişen mevzuat sizi ne şekilde etkileyecektir? Piyasaya yeni giren rakipleriniz var mıdır? Mevcut rakipleriniz ne tür yenilikler yapmaktadırlar? Müşteri …

 • Girişimcilik

  Pazar araştırması sırasında hangi sorular sorulmalıdır?

  Pazar araştırması sırasında hangi sorular sorulmalıdır? Pazardaki eğilimler nelerdir? Sektörün mevcut durumu, karlılığı nedir? Sektörün potansiyeli nedir? Hedef pazarınız kimlerden oluşur? Müşteriler kimlerdir? Potansiyel müşterilere nasıl ulaşabilirsiniz? Rakiplerin pozisyonları nedir? Etkili bir Pazar araştırması girişimcilere neler sağlar? Girişim için harcama yapmadan önce; iş fikirlerinin uygulanabilir olup olmadığını gösterir, Doğru müşterilerin belirlenmesini sağlar, Müşterilerin ihtiyaç, talep …

 • Girişimcilik

  Neden Girişimci Olunur?

  Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: Bir iş fırsatının belirlenmesi: Belirgin bir şekilde tespit edilmiş bir iş imkanı ve buradan doğacak kazanç beklentisi önemli bir itici güçtür. Daha çok para kazanma arzusu: Girişimci karlı bir iş yaparak gelirini artırabileceğine ve yaşam standartlarını geliştirebileceğine inanır. Başarma duygusu: İnsanın yaşam motivasyonu bulunduğu ortamı kendine ait …

 • Girişimcilik

  İşe Başlarken Ne Yapmalı?

  Bir kez daha düşünün ve ondan sonra harekete geçin. Söz konusu olan, sermayeniz ve umutlarınızdır. Sürekli değerlendirme ve geri bildirim alabileceğiniz düşünme alışkanlıklarını edinerek hareket edin. İş fikrinizin merkezine müşteriler ya da hedef kitlesiniz yer almalı. Başarılı bir iş fikri için başlıca üç etmenden söz edilebilir: Ürün/hizmetinize yönelik bir ihtiyaç olmalı. Ürün/hizmetiniz yeterli talep görmeli. …

 • Girişimcilik

  Girişimcilik Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

  ‘‘Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.” Konfüçyüs   Eğitimin amacı adayların iş hayatına daha etkin bir şekilde hazırlanması, faaliyet alanlarıyla ilgili süreç yönetimini başarılı bir şekilde planlamasıdır. Tabi bu hazırlık ve planlamanın “İş Planı” olarak tanımlanan belge üzerinde detaylandırılması gerekmektedir. Teknik olarak Proje Başvuru …

 • Girişimcilik

  Girişimcilik Eğitimlerinin Amacı Nedir?

  Girişimcilik bireyin yeteneklerini ve fikirlerini davranışa çevirme becerisidir. Bu kapsamda da başarıya ulaşmak için fırsatları görerek, planlama yapma ve risk alma kapasitesini yönetme sürecidir. Toplumlar, yenilikçi bakış açıları üretebilen, fırsatları görerek yeni mümkünler yaratabilen bireyler üzerinden ilerlerler. Bu nedenle toplumsal ilerlemede bu tür bireylerin yaratılabilmesi için girişimcilik eğitimleri ve genel eğitim-öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durulmaktadır. …