Girişimcilik bireyin yeteneklerini ve fikirlerini davranışa çevirme becerisidir. Bu kapsamda da başarıya ulaşmak için fırsatları görerek, planlama yapma ve risk alma kapasitesini yönetme sürecidir. Toplumlar, yenilikçi bakış açıları üretebilen, fırsatları görerek yeni mümkünler yaratabilen bireyler üzerinden ilerlerler. Bu nedenle toplumsal ilerlemede bu tür bireylerin yaratılabilmesi için girişimcilik eğitimleri ve genel eğitim-öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durulmaktadır.

Girişimcilik eğitimini genel işletme ve ekonomi eğitimi ile karıştırmamak gerekir. Bu eğitimin amacı yaratıcılık, yenilikçilik, işletmecilik özelliği gibi yönleri ortaya çıkarmak/yükseltmektir. Girişimcilik programları yaratıcı düşünmede etkili bir problem çözücü olmak için objektif iş analiz fikrinin, iletişim, iletişim ağı, önderlik ve proje değerlendirme imkanları sağlamaktır (BAYRAKTAR, 2011).

Girişimcilik eğitimleri son yıllarda popülerleşerek üniversiteler başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından yürütülmektedir. Tüm bu eğitimler içinde, verdiği finansal destek nedeniyle ilgi duyulan KOSGEB eğitimleri öne çıkmaktadır.

Girişimci adaylarına iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, fizibilite oluşturma pazar analizi konularında bilgi verilmektedir. Bunun sonucu olarak piyasa hâkimiyetlerini geliştirecek bireylerin bağımsız iş kurmalarının teşvik edilmesi düzenlenen kursların amacını oluşturuyor. Girişimcilik eğitimleri ile amaçlanan, kendi işinin başına geçmek isteyen girişimci adaylarını iş kurma konusunda motive ederek başarılı işletme kurabilmek için gerekli olan iş planı kavramı hakkında bilgilendirmektir.

“Girişimcilik Eğitiminin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci ve yükseköğretim kurumlarının öğrencileri gibi belirli bir hedef gruba yönelik olarak da yapılabilir.” (Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları, Madde 6/3)

KOSGEB tarafından 2019 yılından bu yana online olarak düzenlenen eğitim programı bitiminde, katılımcılara Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda gerekmektedir.

Kosgeb istatistiklerine göre eğitimlerini tamamladıktan sonra iş planlarını hazırlayarak projelerini KOSGEB değerlendirmesine sunan girişimci adaylarının yüzde 98’i desteğe hak kazanmaktadır.