Girişimcilik Eğitimi

  • Girişimcilik

    Girişimcilik Eğitimlerinin İçeriği Nedir?

    ‘‘Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.” Konfüçyüs   Eğitimin amacı adayların iş hayatına daha etkin bir şekilde hazırlanması, faaliyet alanlarıyla ilgili süreç yönetimini başarılı bir şekilde planlamasıdır. Tabi bu hazırlık ve planlamanın “İş Planı” olarak tanımlanan belge üzerinde detaylandırılması gerekmektedir. Teknik olarak Proje Başvuru …

  • Girişimcilik

    Girişimcilik Eğitimlerinin Amacı Nedir?

    Girişimcilik bireyin yeteneklerini ve fikirlerini davranışa çevirme becerisidir. Bu kapsamda da başarıya ulaşmak için fırsatları görerek, planlama yapma ve risk alma kapasitesini yönetme sürecidir. Toplumlar, yenilikçi bakış açıları üretebilen, fırsatları görerek yeni mümkünler yaratabilen bireyler üzerinden ilerlerler. Bu nedenle toplumsal ilerlemede bu tür bireylerin yaratılabilmesi için girişimcilik eğitimleri ve genel eğitim-öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durulmaktadır. …