Tekstil Terimleri Sözlüğü

Türkçe – Türkçe ve Türkçe – İngilizce içeriği ile hazılanan cep sözlüğü sektörde yaygın olarak kullanılan 4000 terimi okuyucu için anlaşılır ve sade bir şekilde sunuyor.
Tekstil sektörünün sahip olduğu kapsayıcılık, alanla ilgili çok sayıda mesleki bilgi ve uygulamanın biriktirilmesine olanak tanımıştır. Ancak sağlanan bu birikimin sektör içinde paylaşım ve yaygınlaştırılmasında önemli güçlükler yaşandığı bir gerçektir.

Bilgi, paylaşılarak çoğalan bir değerdir. Bu paylaşımın sağlanabilmesi ise öncelikle ortaya konulacak bilgi ve uygulamalar konusunda ortak bir dilin oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde de kendisini hissettiren ortak dilin oluşturulamaması bir başka değişle tekstil teknik terimleri üzerinde yaşanan karmaşa, eğitimden, üretime kadar sektörü ilgilendiren pek çok alanda sıkıntıya neden olmaktadır.

Kuşkusuz ki bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, tekstil sektöründe çalışan hemen hemen her düzeyde personelin büyük kıs-mının neredeyse çıraklıktan başlayan bir alaylı eğitimi ile yetiştirilmiş olmasıdır. Bu durum her işletmenin, her sanayi bölgesinin hatta her coğrafi bölgenin kendine has kavramlar, tanımlamalar ve isimlendirmeler geliştirmesini pekiştirmiş ve yıllar içinde bu durum kalıcılaşmaya başlamıştır.

Teknoloji yaşayan ve sürekli gelişen bir süreci kapsar. Bu nedenle teknolojinin tanımlanmasını hedefleyen teknik terimler sürekli olarak gelişen, genişleyen bir içeriğe sahiptirler. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma yaşayan süreci kapsamaya çalışan bu nedenle de tamamlan-mamış bir çalışmadır.

Sektörde çalışanların günlük ihtiyaçlarına karşılık vermeyi hedefleyen ve CEP sözlüğü olarak taşınabilir ve pratik bir şekilde kullanılabilir olmasına dikkat edilen kitapta, yaygın olarak kullanılan 4000 Türkçe teknik terimin açıklaması yapılmıştır. Ayrıca bu terimlerin İngilizce karşılıkları da sunulmaya çalışılmıştır. Türkçe terimlerin tamamının İngilizce karşılığının bulunmayışının en önemli nedeni, ilgili tek-nik terimin yerelleşmiş ve tam olarak İngilizce ifadesinin bulanamamış olmasıdır. Ayrıca sözlüğün İngilizce; Türkçe özelliğe sahip olabilmesi için kitabın sonuna İngilizce terimler indeksi eklenmiştir.