Dokuma Teknolojisi Temel Ders Kitabı

Tekstil sektörünün sahip olduğu kapsayıcılık, alanla ilgili çok sayıda mesleki bilgi ve uygulamanın biriktirilmesine olanak tanımıştır. Ancak sağlanan bu birikimin sektör içinde paylaşım ve yaygınlaştırılmasında önemli güçlükler yaşandığı bir gerçektir.

Dokuma Teknolojisi kitabı, el dokuma tezgâhlarından makinelerine kadar dokuma işlemini gerçekleştiren araçların özellikleri, kullanım alanları ve çalışma sistemlerinin öğretilmesi ve öğrencilere aktarılması oluşturur.

Dokuma Teknolojisi Temel Ders kitabında, kumaş oluşumunun temelini meydana getiren dokuma tekniklerinin tanıtılmasından el dokuma, el örme ve el halı teknikleriyle yüzey oluşturma yöntemlerine kadar temel bilgilere yer verilmiştir. Bunun devamı niteliğindeki düz (mekikli) dokuma, dokuma işleminin mekanik olarak gerçekleştirildiği dokuma makineleri kitabın kapsamı içindedir. Ayrıca, günümüzde yaygın olarak kullanılan dokuma makineleri tanıtılarak işletmelerde karşılaşılacak teknolojilerin açıklanması hedeflenmiştir.

Ayrıca sektörde yeni gelişen teknolojilerin tanıtılması ihtiyacı da kitap içinde dikkate alınmış ve ilgili konulara günümüzün son teknolojik ilerlemeleri dâhil edilmiştir.