Fırsat Maliyeti

  • Girişimcilik

    Fırsat Maliyeti Nedir ? (2)

    Ekonomik yavaşlamanın bütün boyutlarıyla yaşama sirayet etmeye başladığı günleri geçirir ve yeni günlere hazırlık yaparken, gündemde yavaşlamaya odaklanıyor. Her boyutuyla gündemi kaplayan bu durum, güne ve yarına ilişkin çıkış ve çözüm arayışlarının artmasına da neden oluyor. Kriz dönemleri buluş ve oluş dönemleridir, tabi gerekli hamleleri yapmak kaydıyla. Peki, bu gerekli hamleler nelerden oluşur. Zaten işler …

  • Girişimcilik

    Fırsat Maliyeti Nedir?

    Daha önceki yazımızda, insan kaynakları yönetimi açısından krizler ve kurum içi eğitim çalışmalarındaki kimi tutumlara değinmiştik. İnanışın aksine, krizler, insan kaynaklarını güçlendirmek için çok iyi bir fırsattır. Normal zamanlarda eğitimin maliyeti daha yüksektir. Bu yüksek maliyet, eğitime aldığınız kişileri üretimden kopardığınız için oluşan fırsat maliyetinden kaynaklanır. Hâlbuki kriz sırasında üretimden aldığınız kişinin fırsat maliyeti düşüktür. …