Dokuma Kumaş Analizi / Dokuma Kumaş Örgüleri ve Desenciliği

Tekstil sektörünün son yıllarda  yönünü daha kreatif ve kalite odaklı üretime yönetmesi Türkiye’de sektörel anlamda çıkış arayışlarını arttırmaktadır. Oluşan koşullar bir kez daha göstermiştir ki, çözüm için öngörülebilecek en etkili yol,  tekstilde yenileşmeye yönelik tasarım, planlama ve uygulama odaklı teknik insan gücünün geliştirilmesi olacaktır. İstenen özelliklerde teknik insan gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ise öncelikle bilgi kaynaklarının paylaşıma yönelik olarak yaratılması ve kullanıma sunulmasına bağlıdır.

Bu bağlamda tekstilin dokuma alanı ile ilgili çalışan ve özellikle desen dairesine sahip bütün işletmeler için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğine sahip olan Dokuma Kumaş Analizi – DOKUMA KUMAŞ ÖRGÜLERİ VE DESENCİLİĞİ kitabı güncel ihtiyaçları karşılayacaktır.

Yoğun bir emek sonuçu ortaya çıkartılan kitap kitap dokuma kumaş analiz tekniklerinin yanı sıra 22 temel başlık altında dokuma kumaş örgü ve desenlendirme tekniklerinin çizim ve tasarım yöntemlerini içermektedir. Dokuma kumaş örgü ve desenlerinin ele alınışı üretim randıman, maliyet ve kalite ekseninde uygulamalı örneklerle gerçekleştirilmiştir.  Daha fazla oku 

Bigisayarda Jakarlı Kumaş Tasarımı – Nedgraphics Tabanlı

Günümüz üretim ihtiyaçları tasarıma geçtiğimiz dönemlerden daha fazla önem verilmesine yol açmaktadır.  Bununla birlikte tasarım süreçleri giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Karmaşıklaşan her süreç beraberinde bilgisayar kullanımını da zorunluluk haline getirmiştir. Tekstil dokuma kumaş tasarımı da bu kapsamda değerlendirildiğinde tasarım ve üretim süreçleri giderek daha fazla bilgisayar odaklı hale gelmektedir.

TASARIM ANAHTARI’nın ikinci kitabı bu nedenle bilgisayarda kumaş tasarımına odaklanmıştır.

Kitapta pratiğe yönelik basitten zora doğru, farklı kalitelerde örnek kumaş tasarımları uygulamalı olarak ele alınmıştır. Bilgisayarda birebir uygulanabilecek örneklerin sunulduğu kitap gerek mesleki eğitim alan öğrencilerin gerekse sektör çalışanlarının eğitim ve uygulamayla ilgili temel ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

BİLGİSAYARYARDA JAKARLI KUMAŞ TASARIMI – NedGraphics Uygulamalı, kitabında programın 2007 ve 2009 versiyonlarının bir arada anlatılmıştır.

  • YAZAR: Bige ÖZGEN ÖZMUTLU,
  • EDİTÖR: Tufan Ata TÜRKYILMAZ