2019-04-23_14-41-25

Dünyanın dört bir yanındaki biyoteknoloji laboratuvarlarında görev yapan genetik mühendisleri, şimdiden canlılara yeni işlevler kazandırmak amacıyla bir türün DNA’sından aldıkları genetik materyal ile başka bir türün DNA’sını etkinleştirerek sağlıklı organizmalar tasarlayabiliyorlar. Gelecekte insanlığın moleküler biyoloji alanındaki birikimleri ile bilgisayar teknolojilerinin birleştirilmesi sayesinde, yeryüzünde mevcut olan gen havuzlarıyla da sınırlı kalmayan yeni tasarımsal genleri bizzat kodlamak suretiyle tamamen sentetik türler programlayabilecekleri hesaplanıyor.

Giderek artan sayıda kurum biyoendüstriyel üretimin alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum genetik ticaretin yükseleceği bir çağa hızla girdiğimizi gösterirken sektörün ekonomik göstergeleri şimdiden dikkat çekiyor.