Eğiticilerin eğitimi

Hayat boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları ortamlarda  rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde…

Mesleki Eğitimin Amacı Nedir ?

Mesleki eğitimin amacı mesleki yenilenme ve mesleki gelişimdir. Mesleki gelişimin iki aracı bulunur. Biri okul, kurs, seminer vb. eğitimler aracılığıyla bilginin başkası tarafından aktarıldığı süreçler,…

Fırsat Maliyeti Nedir ? (2)

Ekonomik yavaşlamanın bütün boyutlarıyla yaşama sirayet etmeye başladığı günleri geçirir ve yeni günlere hazırlık yaparken, gündemde yavaşlamaya odaklanıyor. Her boyutuyla gündemi kaplayan bu durum, güne…

Eğitimin Amacı Nedir ?

İş gücünün mesleki yeterliliklerini yenileme ve geliştirmesinin yolu mesleki eğitim süreçlerine tabi olmasıdır. Her yaşta ve her düzeydeki eğitimin amacını en kısa şekilde belirtmek gerekirse…

Kri̇zde yönetim ve eğitim yaklaşımı

Krizler, insan kaynakları yönetimi açısından iş gücü gelişiminin hızlandırılması için bir fırsat olabilir. Çalışanların, iş kaybı kaygılarının azaltılması onların firmaya bağlılığını pekiştirirken, kurum kültürünün gelişmesine…

Hedeflerle Yönetim Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, işin yönetimidir. Teknoloji ve yatırım ne kadar üst düzeyde olursa olsun, sonuç her düzeydeki iş gücünün planlanması ve yönetilmesiyle elde edilir. Bu…

Fırsat Maliyeti Nedir?

Daha önceki yazımızda, insan kaynakları yönetimi açısından krizler ve kurum içi eğitim çalışmalarındaki kimi tutumlara değinmiştik. İnanışın aksine, krizler, insan kaynaklarını güçlendirmek için çok iyi…

Krizde Eğitim, Eğitimde Kriz Nasıl Yönetilir?

Uzun yıllardır gerek eğitim sisteminin içinde gerek çeşitli kurumlarda ve firmalarda yürüttüğüm iş gücü eğitimi ve üretim planlama çalışmaları içinde bu günkü gibi kriz dönemlerine…

Girişimci Neleri Bilmek Zorundadır?

Geleni Görmek Yakın veya uzak gelecekte işiniz ne tür değişimlere uğrayabilir. Sizi etkileyecek ne tür değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bunları takip etmek ayakla kalabilmenin koşuludur. Neleri bilmeli…

Pazar araştırması sırasında hangi sorular sorulmalıdır?

Pazar araştırması sırasında hangi sorular sorulmalıdır? Pazardaki eğilimler nelerdir? Sektörün mevcut durumu, karlılığı nedir? Sektörün potansiyeli nedir? Hedef pazarınız kimlerden oluşur? Müşteriler kimlerdir? Potansiyel müşterilere…